Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu An-
dc.contributor.authorLê, Thị Cẩm Tiên-
dc.date.accessioned2019-01-23T08:35:35Z-
dc.date.available2019-01-23T08:35:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherB1400856-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6411-
dc.description47 trvi_VN
dc.description.abstracthàng trong quá trình tìm kiếm để tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích. Các website thương mại điện tử cũng đã sử dụng nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề này như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, phân loại sản phẩm và phương pháp hiệu quả nhất là gợi ý sản phẩm cho khách hàng, nhưng vẫn còn hạn chế như không tận dụng được dữ liệu từ khách hàng vì thế gợi ý chưa thực sự phù hợp với khách hàng. Chính vì vậy đề tài này ứng dụng tích hợp hệ thống gợi ý để gợi ý cho khách hàng những sản phẩm phù hợp bằng phương pháp lọc cộng tác để có thể tận dụng tối đa dữ liệu thu được từ khách hàng để đưa ra những gợi ý phù hợp nhất. Bằng việc sử dụng Laravel Framework để xây dựng website và Python để xây dựng hệ thống gợi ý theo phương pháp lọc cộng tác. Dựa vào lịch sử xem sản phẩm của khách hàng, hệ thống tiến hành lưu trữ và dựa vào dữ liệu này tiến hành xử lý để đưa ra sản phẩm gợi ý cho khách hàng. Hệ thống gợi ý với độ chính xác khoảng 70%, dựa trên tập dữ liệu gồm 50 khách hàng, cùng 500 dòng dữ liệu. Độ chính xác càng tăng khi số dòng dữ liệu tăng và khách hàng có nhu cầu giống nhau. Website đã tích hợp hệ thống gợi ý có thể gợi ý các sản phẩm phù hợp với khách hàng ngay khi khách hàng đăng nhập vào hệ thống. Những sản phẩm này được tiếp cận với khách hàng ngay lập tức giúp tăng hiệu quả bán hàng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectHỆ THỐNG THÔNG TINvi_VN
dc.titleHỆ THỐNG GỢI Ý BÁN PHỤ KIỆN HANDMADEvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.