Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64137
Title: Vicem Hải Phòng thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Thi đua
Lời Bác Hồ dạy
Vicem Hải Phòng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 11 .- Tr.51-53,56
Abstract: Ngày 30-05-1957, cán bộ, đảng viên và công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng) vinh dự được đón Bác về thăm. Tại đây, trò chuyện với cán bộ, công nhân, lao động nhà máy. Người ân cần dặn: “Nhà máy Xi măng Hải Phòng trước đây là của thực dân. Bây giờ là của các cô, các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản, bây giờ là người làm chủ đất nước. Phải xứng đáng với vai trò của mình…”. Khắc ghi lời Bác, Đảng bộ và công nhân nhà máy luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64137
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.