Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64149
Title: Đàn ông và đàn bà – những chủ thể được định giới trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp
Authors: Nguyễn, Văn Thuấn
Keywords: Giới
Nam tính
Nữ tính
Logic phụ quyền
Tính hai mặt
Nguyễn Huy Thiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 10 .- Tr.4-16
Abstract: Trong văn học Việt Nam sau 1975. Nguyễn Huy Thiệp được xem là “ông vua truyện ngắn”. Bài viết này phân tích cấu trúc giới/ quyền lực trong các tác phẩm của ông, chỉ ra tính hai mặt trong thái độ của các chủ thể được định giới đối với giới khác biệt. Bài viết này cũng chứng minh rằng cái gọi là thiên tính nữ trong truyện ngắn của ông chỉ là bể mặt còn ở bể sâu âm ỉ dòng ngẩm tinh vi cùa logic phụ quyển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64149
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.