Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/642
Title: Quản lý nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may quân đội
Authors: Trần, Quốc Hiếu
Keywords: Doanh nghiệp may
Quân đội
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.43-45
Abstract: Ngành may Việt Nam đang đứng trước cơ hội to lớn để hội nhập vào thị trường thế giới. Các doanh nghiệp may nói chung, doanh nghiệp may quân đội nói riêng cần nguồn nhân lực đủ mạnh. Muốn làm được điều này thì công tác quản lý nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp quân đội phải có sự thay đổi phù hợp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/642
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_273.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.