Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6420
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TRÁI CÂY PHÂN HỆ THIẾT KẾ BẢNG ĐIỀU TRÊN RASPBERRY PI
Authors: Huỳnh, Xuân Hiệp
Lê Thanh Tâm
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Hệ thống phân loại trái cây: Phân hệ thiết kế bảng điều khiển” để thực hiện đề tài luận văn. Luận văn này em sẽ trình bày cách thiết kế bảng điều khiển cho hệ thống trên Rasberry Pi, sử dụng PyQt để thiết kế giao diện chính. Bảng điều khiển dùng để thiết lập kiểu vận hành cho hệ thống, sử dụng giao thức MQTT để kết nối và truyền dữ liệu giữa 2 Raspberry Pi. Để góp phần hoàn thiện việc thiết kế bảng điều khiển cần một Raspberry Pi đóng vai trò Client để gửi các dữ liệu cần thiết và một Raspberry Pi đóng vai trò Server nhận dữ liệu, Raspberry Pi này cũng đóng vai trò điểu khiển các thiết bị cảm biến cần thiết sau khi người dùng thiết lập. Ví dụ: người dùng muốn thiết lập phân loại trái cây theo khối lượng: Client sẽ gửi tín hiệu chọn chế độ phân loại theo khối lượng và dữ liệu các khay được thiết lập để tiến hành phân loại.
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6420
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.