Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64237
Title: Tăng cường liên kết vùng để phát triển kinh tế biển miền Trung
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Tăng cường liên kết vùng
Để phát triển kinh tế biển miền Trung
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 29 .- Tr.69-72
Abstract: Vùng miền Trung gồm 14 tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, với chiều dài bờ biển lên tới I.900km, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nói chung, trong đó có kinh tế biển. Tuy nhiên, để biến những tiềm năng, lợi thế đó thành hiện thực, việc tăng cường liên kết giữa các địa phương trong Vùng để phát triển kinh tế là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64237
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
885.64 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.