Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64276
Title: Cây Đại bi
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Đại bi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 632 .- Tr.10-11
Abstract: Bài viết mô tả đặc điểm, nguồn gốc, tính chất công dụng của cây Đại bi theo y học cổ truyền và y học hiện đại. Một số bài thuốc từ cây Đại bi như: chữa cảm sốt, nhức đầu, chữa thấp khớp, đau bụng kinh v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64276
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
410.39 kBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.