Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64277
Title: Cây Dứa thơm với sức khỏe
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Sức khỏe
Cây Dứa thơm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 632 .- Tr.11
Abstract: Bài viết mô tả nguồn gốc, tính chất, đặc điểm hình dáng, thành phần hóa học và công dụng của cây Dứa thơm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64277
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.124.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.