Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64310
Title: Viết cho người có tuổi. Nghỉ ngơi như hòn sỏi chìm xuống lòng sông
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Nghỉ ngơi
Hòn sỏi
Lòng sông
Người có tuổi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 632 .- Tr.20-21
Abstract: Trong ta có một loại năng lượng giúp thân và tâm hòa nhập với nhau. Năng lượng đó được gọi là “sự tỉnh thức” – có khả năng giúp thân tâm hòa nhập làm một. Nghỉ ngơi, thậm chí ngồi thiền mà không nỗ lực, gắn sức gì cả. Chỉ nghỉ ngơi như hòn sỏi nằm nghỉ ngơi dưới dòng sông. Khi ngồi hãy nghỉ ngơi, khi đi hãy nghỉ ngơi… Hãy từ bỏ nỗ lực. Chỉ cần có mặt và nghỉ ngơi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64310
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.