Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64373
Title: Thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch và quản lý đô thị
Authors: Lưu, Đức cường
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Thích ứng với biến đổi khí hậu
Quy hoạch và quản lý đô thị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 05+06 - Tr.9-13,55
Abstract: Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Hiện nay, chúng ta có hơn 300 đô thị duyên hải với hơn 50% dân số sống tập trung tại các khu vực có địa hình thấp ven biển. Chính những ảnh hưởng này kết hợp với vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên thường xuyên bị tác động bởi thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán…) đã, đang và sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về phát triển kinh tế nói chung và phát triển đô thị nói riêng, đặc biệt tại các vùng ven biển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64373
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.