Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/644
Title: Lộ trình triển khai cam kết WTO: Thách thức với ngành ngân hàng Lào và một số đề xuất
Authors: Singdala, Sisomphou
Keywords: Ngân hàng
Lào
WTO
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2.- Tr.49-51
Abstract: Bài viết làm rõ những thách thức trong lĩnh vực ngân hàng của Lào đang gặp phải trong quá trình phát triển và đổi mới. Từ đó kiến nghị những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng Lào trong bối cảnh triển khai cam kết của WTO.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/644
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_256.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.