Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64428
Title: Phân biệt tuổi tác đối với người cao tuổi: Khái niệm và phương pháp đo lường
Authors: Trịnh, Thái Quang
Lương, Ngọc Thúy
Keywords: Người cao tuổi
Phân biệt tuổi tác
Khái niệm
Phương pháp do lường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 05 .- Tr.52-62
Abstract: Phân biệt tuổi tác đã được nghiên cứu từ rất sớm ở các nước phát triển, tuy nhiên, ở Việt Nam hầu như chưa có các nghiên cứu tập trung vào khía cạnh này. Bài viết này cung cấp những kiến thức cơ bản Về khái niệm, các tác động, và các phương pháp đo lường, đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu về phân biệt tuổi tác đối với người cao tuổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64428
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.