Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6445
Title: Khảo nghiệm sản xuất bộ giống/dòng lúa năng suất và chất lượng tại huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa vụ đông xuân năm 2017-2018
Authors: Võ, Công Thành
Nguyễn, Quốc Việt
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Để chọn ra giống lúa có chất lượng tốt và giống lúa có năng suất cao làm giống lúa thuộc quyền sở hữu của tỉnh Khánh Hòa. Đề tài được thực hiện ở vụ Đông Xuân 2017-2018, bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên, không nhắc lại và có giống đối chứng với 6 giống mỗi giống có diện tích 1000 m2. Theo dõi chỉ tiêu nông học, năng suất và thành phần năng suất, đánh giá chất lượng hạt gạo,đánh giá chất lượng cơm nấu, điện di DNA lá lúa. Kết quả đã chọn được 2 giống có chất lượng và năng suất tốt nhất đó là 3T và 3C. Giống 3T có chất lượng tốt nhất với độ bền gel cấp 3, mềm cơm và có mùi thơm trong khi giống đối chứng 10T có độ bền gel cấp 3, cứng cơm và không thơm. Giống 3C có năng suất cao nhất với năng suất lý thuyết 8,55 tấn/ha cao hơn so với giống đối chứng 10C 7,4 tấn/ha và năng suất thực tế đạt 7,88 tấn/ha cao hơn so với giống đối chứng 10C 6,36 tấn/ha .Từ đó tiếp tục công nhận và đưa giống 3T và 3C vào sản xuất tại địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Description: 59tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6445
ISSN: B1510177
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.