Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6445
Nhan đề: Khảo nghiệm sản xuất bộ giống/dòng lúa năng suất và chất lượng tại huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa vụ đông xuân năm 2017-2018
Tác giả: Võ, Công Thành
Nguyễn, Quốc Việt
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Để chọn ra giống lúa có chất lượng tốt và giống lúa có năng suất cao làm giống lúa thuộc quyền sở hữu của tỉnh Khánh Hòa. Đề tài được thực hiện ở vụ Đông Xuân 2017-2018, bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên, không nhắc lại và có giống đối chứng với 6 giống mỗi giống có diện tích 1000 m2. Theo dõi chỉ tiêu nông học, năng suất và thành phần năng suất, đánh giá chất lượng hạt gạo,đánh giá chất lượng cơm nấu, điện di DNA lá lúa. Kết quả đã chọn được 2 giống có chất lượng và năng suất tốt nhất đó là 3T và 3C. Giống 3T có chất lượng tốt nhất với độ bền gel cấp 3, mềm cơm và có mùi thơm trong khi giống đối chứng 10T có độ bền gel cấp 3, cứng cơm và không thơm. Giống 3C có năng suất cao nhất với năng suất lý thuyết 8,55 tấn/ha cao hơn so với giống đối chứng 10C 7,4 tấn/ha và năng suất thực tế đạt 7,88 tấn/ha cao hơn so với giống đối chứng 10C 6,36 tấn/ha .Từ đó tiếp tục công nhận và đưa giống 3T và 3C vào sản xuất tại địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Mô tả: 59tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6445
ISSN: B1510177
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.