Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64477
Title: Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB₂0/−/+
Authors: Trần, Thị Mỹ Nhân
Nguyễn, Minh Thảo
Trần, Quốc Trị
Trần, Văn Tân
Keywords: Các cluster MnB₂0/−/+
Phương pháp CASSCF/CASPT2
Năng lượng ion hóa
Ái lực electron
Trạng thái electron
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 40 .- Tr.53-59
Abstract: Trong nghiên cứu này, cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster MnB₂0/−/+ được tính toán bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2. Cấu hình electron, thông số cấu trúc và năng lượng tương đối ở các trạng thái năng lượng thấp của các cluster được báo cáo. Kết quả tính cho thấy hàm sóng của các trạng thái năng lượng thấp có tính chất đa cấu hình mạnh. Đồng phân hình tam giác được dự đoán ổn định hơn đồng phân hình đường thẳng ở cluster trung hòa và cluster anion. Với cluster cation, độ bền của cluster hình vòng và cluster hình đường thẳng là gần như tương đương nhau. Kết quả tính được cho thấy năng lượng ion hóa và ái lực electron của trạng thái cơ bản của cluster MnB₂ có giá trị lần lượt là 7,76 eV và 1,42 eV. Cluster MnB₂ hình tam giác tạo ra bằng cách thêm một nguyên tử B vào cluster MnB có tính bền với tác nhân oxy hóa và tác nhân khử cao hơn cluster MnB.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64477
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.