Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64478
Title: Thành phần loài cá trong kênh nội đồng tại ruộng lúa trong và ngoài đê bao ở Tri Tôn, Chợ Mới và Châu Phú, tỉnh An Giang
Authors: Đinh, Minh Quang
Nguyễn, Thị Nhã Ý
Đặng, Hòa Thảo
Trần, Sỹ Nam
Lâm, Thị Huyền Trân
Mai, Trương Hồng Hạnh
Hoàng, Thị Nghiệp
Keywords: An Giang
Thành phần loài cá
Vùng sinh thái trong và ngoài đê bao
Vụ lúa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 40 .- Tr.60-68
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ 08/2018 đến 07/2019 tại 6 điểm thuộc vùng đất cồn, ven sông Hậu và núi đá vôi trong và ngoài đê bao ở Tri Tôn, Chợ Mới và Châu Phú, tỉnh An Giang. Mẫu được thu trực tiếp bằng lưới đáy, lưới dẫn, lưới đăng, chài và gián tiếp thông qua ngư dân ở 3 vụ lúa. Chúng tôi đã định danh được 54 loài cá thuộc 11 bộ và 20 họ. Thành phần loài cá ngoài đê nhiều hơn trong đê ở cả 3 vùng và từng sinh thái. Thành phần loài cá ở Vụ 2 là cao nhất (42 loài), trong khi đó số loài ở Vụ 3 và Vụ 1 lần lượt là 28 và 22 loài. Thành phần loài cá ở khu vực nghiên cứu có thể chịu tác động của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64478
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.