Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6447
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Công Thành-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Cẩm Nhiên-
dc.date.accessioned2019-02-12T01:44:53Z-
dc.date.available2019-02-12T01:44:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issnB1510163-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6447-
dc.description37trvi_VN
dc.description.abstractNhằm duy trì chất lượng giống nếp có chất lượng tốt và cho ra năng suất cao để đáp ứng nhu cầu đang sản xuất của 2 giống nếp THL01 và THL02. Đề tài được thực hiện tại nhà lưới trong một vụ từ tháng 6 đến tháng 12 bằng cách cấy 216 cây với khoảng cách 25 x 25. Chọn ra 10 dòng ưu tú của hai giống để theo dõi chỉ tiêu nông học, năng suất và thành phần năng suất, đánh giá chất lượng hạt nếp. Thông qua quá trình thí nghiệm đã chọn được dòng 2 dòng ưu tú của hai THL. Dòng 2_19 của giống 2 thuộc THL01 và dòng 3_18 của giống 3 thuộc THL02. Dòng 2_19 với chiều dài lóng 5,23 cm, độ cứng lóng 12,86 N/cm, đường kính lóng 5,54 mm, số chồi đạt 5 chồi, hàm lượng amylose 3.86%, hàm lượng protein 7.00%, độ bền gel cấp 1, nhiệt trở hồ cấp 5. Dòng 3_18 với chiều dài lóng 5,90 cm, độ cứng lóng 10,45 N/cm, đường kính lóng 6,68 mm, số chồi đạt 7 chồi, hàm lượng amylose 7.94%, hàm lượng protein 6.48%, độ bền gel cấp 1, nhiệt trở hồ cấp 7.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường ĐHCTvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleDuy trì chất lượng 2 giống/dòng nếp lai THL01( nếp NK2 x lúa Nhật ) và THL02 ( nếp một bụi đỏ) tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang ở cấp tác giả.vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.