Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6450
Title: ỨNG DỤNG TRANSFER LEARNING XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHẬN DẠNG HOA
Authors: Trần, Nguyễn Dương Chi
Nguyễn, Thế Thông
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Transfer Learning là một phương pháp hiệu quả trong việc huấn luyện một mô hình mới từ một mô hình sẵn có mà không cần tốn quá nhiều công sức và thời gian, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại khi các mô hình ngày càng lớn và phức tạp, khiến việc áp dụng ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ không khả thi. Để thực nghiệm, đề tài áp dụng Transfer Learning vào xây dựng mô hình nhận dạng hoa từ một mô hình sẵn có là InceptionV3, sau đó xây dựng một ứng dụng trên nền tảng di động để kiểm tra mô hình trong thực tế. Kết quả thu được với chính xác đạt được là 71%, hoàn toàn chấp nhận được so với những phương pháp cần nhiều thời gian và dữ liệu để huấn luyện.
Description: 34 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6450
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.