Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64504
Title: Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT-proBNP với thang điểm SOFA apache II và nồng độ procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn
Authors: Vũ, Hoàng Phương
Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Nhiễm khuẩn nặng
Sốc nhiễm khuẩn
NT–proBNP huyết tương
Kiểm SOFA
Thang điểm APACHE II
Procalcitonin
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 140, Số 04 .- Tr.63-68
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT-proBNP với thang điểm SOFA, APACHE II và nồng độ procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn (NKN/SNK). 57 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm trùng tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017. Xét nghiệm NT-proBNP tại 3 thời điểm: N1 – thời điểm khi bắt đầu được chẩn đoán NKN/SNK; N3 – sau điều trị 3 ngày và N5 – sau điều trị 5 ngày được ghi nhận cùng với chỉ số SOFA, APACHE II và xét nghiệm procalcitonin máu. Nồng độ NT–proBNP có mối tương quan ở mức độ trung bình với thang điểm SOFA (r = 0,572), thang điểm APACHE (r = 0,536) và tương quan yếu với nồng độ procalcitonin (r = 0,385). Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nồng độ NT-proBNP có liên quan trung bình đến mức độ suy chức năng các tạng và không liên quan với nồng độ procalcitonin ở bệnh nhân NKN/SNK.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64504
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.