Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64523
Title: Nội dung phổ cập của luật xây dựng ở các quốc gia
Authors: Nguyễn, Xuân Hải
Keywords: Nội dung phổ cập của luật xây dựng ở các quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 07+08 .- Tr.3-5
Abstract: Luật Xây dựng 2014 (số 50/2014/QH13) hiện nay đang được Bộ Xây dựng chủ trì khẩn trương sửa đổi bổ sung. Tổng hội Xây dựng Việt Nam rất quan tâm và đã tích cực đóng góp vào bản Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật này. Nhân dịp này BBT xin giới thiệu một bài viết có tính nghiên cứu để tham khảo về tình hình quản lý xây dựng ở nước ngoài trên cơ sở đó có thể đối chiếu so sánh với tình hình quản lý xây dựng ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64523
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
705.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.