Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64525
Title: Đông Hà - Thành phố động lực trên hành lang kinh tế Đông - Tây
Authors: Hồ, Ngọc Hy
Keywords: Đông Hà - Thành phố động lực
Hành lang kinh tế Đông - Tây
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 07+08 .- Tr.6-7
Abstract: Đến nay, cơ cấu kinh tế của thành phố Đông Hà được xác định là thương mại - dịch vụ, dịch vụ - công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Công tác quy hoạch, quản lí, xây dựng, chỉnh trang đô thị ngày càng được quan tâm. Thành phố đã được điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; gắn các vùng, đô thị trên tuyến thuộc các quốc gia ASEAN và tiểu vùng sông Mê Kông, qua Quốc lộ 9 đến Đông Hà - một thành phố trung tâm buôn bán sầm uất của miền Trung, kết nối các hướng Đông - Tây, Nam - Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64525
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
400.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.