Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64528
Nhan đề: Anh bàn chú Luận Cao tốc - Tốc độ Cao
Tác giả: Xuân Nguyên
Từ khoá: Anh bàn chú luận
Cao tốc - Tốc độ Cao
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 07+08 .- Tr.10
Tóm tắt: Anh không thấy hiện nay người ta đang tranh luận với nhau về chuyện làm đường sắt cao tốc hay làm đường sắt tốc độ cao à? Phe ủng hộ làm đường sắt tốc độ cao thì nói rằng làm thế nó kinh tế hơn, phù hợp với túi tiền của nước nhà, mà làm như thế thì vừa chở khách vừa chở hàng được, tiện lợi đôi đường, vận hành và quản lý cũng dễ hơn, cho nên chỉ cần chạy tầu với tốc độ 200km/giờ là được.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64528
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
252.03 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.