Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64533
Title: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và bài học cho Việt Nam
Authors: Phan, Tùng Lâm
Keywords: Thị trường vốn
Khởi nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.73-76
Abstract: Trên thế giới, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup hoặc start-up) thường gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ kênh truyền thống như ngân hàng bởi những e ngại rủi ro từ khởi nghiệp. Nguồn vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp thường đến từ vốn tự có, của gia đình, hay từ quỹ đầu tư của Chính phủ hoặc tư nhân, gần đây một số quốc gia trên thế giới đã tháo gỡ khó khăn này bằng cách phát triển thị trường vốn (thị trường cổ phiếu; thị trường trái phiếu; thị trường chứng khoán phát sinh), đặc biệt có một số quốc gia đã mở ra sản giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho các doanh nghiệp khói nghiệp. Tại Việt Nam, các Startup cũng gặp rất nhiêu khó khăn trong việc huy động vốn. Để có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN), có thể nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64533
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
862.88 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.