Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Diệu Anh-
dc.date.accessioned2021-09-17T01:35:31Z-
dc.date.available2021-09-17T01:35:31Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64548-
dc.description.abstractTại Điều 112 Hiến pháp năm 2013 quy định, các chính sách, pháp luật sẽ do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành, còn chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nuớc cấp trên cùng với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó trong trường hợp cần thiết. Quy định này của Hiến pháp là cơ sở pháp luật quy định cụ thể thẩm quyền, nhiệm vụ của từng cấp chính quyền địa phương những việc thuộc thẩm quyền của trung ương cũng như xác định rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 285 .- Tr.19-23-
dc.subjectPhân cấpvi_VN
dc.subjectChính phủvi_VN
dc.subjectỦy ban nhân dân cấp tỉnhvi_VN
dc.subjectChính quyền địa phươngvi_VN
dc.titlePhân cấp giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.