Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6456
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Authors: Trương, Quốc Định
Nguyễn, Thị Ngọc Huệ
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người chúng ta ai cũng có nhiều cột mốc trong đời cần được ghi dấu lại, các công ty dù lớn hay nhỏ hằng năm đều tổ chức một hoặc vài sự kiện, mỗi giờ trôi qua trên cả nước có hàng trăm, hàng ngàn sự kiện đang diễn ra? Rất nhiều vấn đề cần bàn đến, các hoạt động liên quan đến chính trị - kinh tếxã hội hay các hoạt động từ thiện, sinh hoạt, vui chơi, giải trí … Cần phải được tổ chức chặt chẽ và trang trọng, sự kiện vừa mang lại ý nghĩa vừa là cầu nối để phát triển mọi lĩnh vực trong cuộc sống và kết nối mọi người lại với nhau. Hay nói cách khác, ở đâu có con người ở đó có sự kiện. Thực tế cho thấy, đất nước Việt Nam chúng ta đang trên đà phát triển, có rất nhiều sự kiện cần được tổ chức. Tuy nhiên, không phải sự kiện nào hoạt động cũng hiệu quả, có những sự kiện chỉ quản lý trên văn bản biểu mẫu truyền thống, chủ yếu hoạt động dựa vào sức người, hay khách hàng biết đến các nhà tổ chức theo cách truyền miệng. Những cách đó làm cho việc tổ chức sự kiện tốn nhiều thời gian, khách hàng không biết được chính xác về dịch vụ . Vì vậy, Websites ”Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của công ty Tổ Chức Sự Kiện” là rất cần thiết , giúp mọi người dễ dàng sử dụng, thu hút nhiều người quan tâm, tạo nên sự chuyên nghiệp giúp khách hàng có thể dễ dàng đăng ký sự kiện theo yêu cầu. Websites “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của công ty Tổ Chức Sự Kiện“ được xây dựng bằng Famework Laravel, mdbootrap, jquery, HTML, CSS và cơ sở dữ liệu lưu trên phpMyadmin. Đã đáp ứng được nhu cầu của người dùng trên hệ thống, mang lại một bước nhìn mới hiện đại về cách quản lý, làm cho công việc quản lý trở nên hiệu quả nhất.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6456
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.