Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64595
Title: Huy động nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Dần
Nguyễn, Đức Tiến
Keywords: Huy động nguồn lực
Tài chính
Doanh nghiệp khởi nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 09 .- Tr.46-56
Abstract: Trong thời gian qua, phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp gia tăng nhanh chóng, tinh thần khởi nghiệp được nâng cao rõ rệt. Các chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp được xây dựng ngày càng cụ thể và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế từ việc huy động nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp, cần phải đánh giá một cách nghiêm túc để tìm giải pháp tháo gỡ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64595
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.