Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/646
Title: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở TP. Hà Nội
Authors: Thái, Doãn Tước
Keywords: Hợp tác xã
Hà Nội
Nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.52-54
Abstract: Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp ở Thành phố Hà Nội đã có những phát triển đột phá cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi thành phố cần có sự đầu tư nghiên cứu, chỉ rõ nguyên nhân, để tìm ra giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/646
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_274.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.