Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64685
Title: Nghiên cứu áp dụng thiết bị radar xuyên mặt đất trong dò tìm công trình ngầm
Authors: Võ, Anh Tuấn
Keywords: Áp dụng thiết bị radar xuyên mặt đất
Dò tìm công trình ngầm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 12 .- Tr.49-52
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm phát triển lâu đời, bao gồm các hạ tầng cấp thoát nước, điện, viễn thông, chiếu sáng... các công trình hạ tầng chồng chéo và không đồng bộ dẫn đến nhiều khó khăn trong việc phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý. Theo dõi các tiện ích ngầm thông qua bản đồ hoặc các dấu hiệu vật lý thực sự là điều cần thiết để bảo trì và sửa chữa nhanh chóng, bất cứ khi nào cần thiết, mà không gây ra nhiều cản trở cho cuộc sống hằng ngày. Công tác khảo sát công trình ngầm quyết định đến hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng, mức độ chính xác trong tiến độ thực hiện, an toàn lao động của các dự án. Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích ứng dụng Radar xuyên mặt đất (GPR) trong việc khảo sát công trình ngầm tại TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64685
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.