Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64695
Title: Giải quyết vấn đề nông dân – Thành tựu và những vấn đề tồn tại
Authors: Nguyễn, Thanh Giang
Keywords: Vấn đề nông dân
Tam nông
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.27-41
Abstract: Vấn đề “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) đã và đang trở thành chủ đề nổi bật ở Trung Quốc hiện nay. Trong đó, vấn đề nông dân được coi là hạt nhân, giải quyết vấn đề nông dân có vị trí quan trọng hàng đầu trong giải quyết vấn đề “tam nông”. Trong thời gian qua, đặc biệt là từ đầu thế kỷ XXI đến nay, việc giải quyết vấn đề nông dân của Trung Quốc đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần giúo cho tam nông trở thành một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Bài viết đánh giá về một số thành tựu và vấn đề còn tồn tại trong việc giải quyết vấn đề nông dân của Trung Quốc trong thời gian qua, từ đó đưa ra một vài gợi mở đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64695
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.