Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64796
Title: Mã đề cây thuốc quý
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Mã đề
Cây thuốc quý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 633 .- Tr.11-12
Abstract: Bài viết tả nguồn gốc, đặc điểm hình thái, thành phần hóa học, tính vị, tác dụng và một số bài thuốc từ cây Mã đề.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64796
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
537.89 kBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.