Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64869
Title: Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Thái Lan và một số gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Thái Lan
Một số gợi ý cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 32 .- Tr.101-105
Abstract: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (OFDI) của Thái Lan đã bắt đầu được thực hiện từ cuối những năm 1980, nhưng cho đến sau năm 2000, hoạt động này mới thực sự gia tăng mạnh mẽ, giúp Thái Lan mở rộng phạm vi đầu tư tại nhiều quốc gia trên thế giới. Có được kết quả này, ngoài năng lực vốn của các doanh nghiệp, các yếu tố hợp tác khu vực, thì không thể không kể đến chính sách khuyến khích của Chính phủ đã thúc đẩy các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư ra nước ngoài. Với sự tương đồng trong cùng một khu vực, những kinh nghiệm của Thái Lan trong vấn đề này sẽ là bài học quý báu cho Việt Nam trong bối cánh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64869
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.