Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64894
Nhan đề: Trại sáng tác hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - tập đoàn điện lực Việt Nam: mọi điiển hình về xã hội hóa nhiếp ảnh
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Từ khoá: Trại sáng tác hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Mọi điiển hình về xã hội hóa nhiếp ảnh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 10 .- Tr.116-120
Tóm tắt: Bài viết: Tính đặc thù của nhiếp ảnh là cơ sở của xã hội hóa; công thức hợp tác ba bên giữa Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - EVN - Nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64894
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
861.36 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.