Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64894
Title: Trại sáng tác hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - tập đoàn điện lực Việt Nam: mọi điiển hình về xã hội hóa nhiếp ảnh
Authors: Trần, Quốc Dũng
Keywords: Trại sáng tác hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Mọi điiển hình về xã hội hóa nhiếp ảnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 10 .- Tr.116-120
Abstract: Bài viết: Tính đặc thù của nhiếp ảnh là cơ sở của xã hội hóa; công thức hợp tác ba bên giữa Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - EVN - Nghệ sĩ nhiếp ảnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64894
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
861.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.