Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/648
Title: Hoàn thiện khung pháp lý PPP: Giải pháp ngắn và dài hạn
Authors: Nguyễn, Đăng Trương
Keywords: Khung pháp lý PPP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.21-24
Abstract: Những năm qua, đầu tư theo hình thức đối tác công và tư (PPP) đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và đô thị. Tuy nhiên, trong qua trình triển khai thực hiện, PPP vẫn còn gặp những rào cản nhất định. Để tháo gỡ những vấn đề này, việc hoàn thiện khung pháp lý PPP là rất cần thiết
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/648
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.