Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/648
Nhan đề: Hoàn thiện khung pháp lý PPP: Giải pháp ngắn và dài hạn
Tác giả: Nguyễn, Đăng Trương
Từ khoá: Khung pháp lý PPP
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.21-24
Tóm tắt: Những năm qua, đầu tư theo hình thức đối tác công và tư (PPP) đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và đô thị. Tuy nhiên, trong qua trình triển khai thực hiện, PPP vẫn còn gặp những rào cản nhất định. Để tháo gỡ những vấn đề này, việc hoàn thiện khung pháp lý PPP là rất cần thiết
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/648
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.98 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.