Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64933
Title: Quản lý và khai thác nước dưới đất hiệu quả ngăn chặn nguy cơ sụt lún
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Quản lý và khai thác nước dưới đất
Hiệu quả ngăn chặn nguy cơ sụt lún
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 15 .- Tr.43-44
Abstract: Hiện nay, mực nước dưới đất (NDĐ) trung bình tại các điểm quan trắc trên toàn vùng ĐBSCL, phần lớn mực NDĐ đều có xu thế suy giảm; tình hình sụt lún đất vùng này đang diễn biến phức tạp. Nguyên nhân một phần là do khai thác NDĐ ồ ạt, xây dựng kết cấu hạ tầng không theo quy hoạch. Chính quyền địa phương các cấp, cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp ứng phó phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64933
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
827.99 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.