Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64965
Title: Thử nghiệm xử lý nước kênh Văn Thánh bằng mô hình kết hợp cỏ Vetiver cùng giá thể sỏi - cát trong điều kiện tĩnh
Authors: Trần, Thành
Hồ, Hữu Lộc
Đỗ, Thị Thao
Lê, Đức Anh
Lê, Thị Hồng Diệp
Nguyễn, Thị Ngọc Hồng Nhung
Võ, Ngọc Gia Bảo
Lương, Quang Tưởng
Phan, Thị Diễm Thúy
Lâm, Văn Giang
Keywords: Xử lý nước kênh Văn Thánh
Mô hình kết hợp cỏ Vetiver
Giá thể sỏi - cát trong điều kiện tĩnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 16 .- Tr.23-26
Abstract: Bên cạnh các công nghệ xử lý nước thải truyền thống phương pháp xử lý sinh học bằng thực vật là một trong những hướng xử lý bền vững, ít tốn năng lượng. Với mục tiêu xử lý nước kênh rạch Văn Thánh vốn có thành phần chính là nước sinh hoạt của đô thị, đề tài sẽ khảo sát, đánh giá thích nghi, sinh trưởng của cỏ Vetiver.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64965
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
921.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.