Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64965
Nhan đề: Thử nghiệm xử lý nước kênh Văn Thánh bằng mô hình kết hợp cỏ Vetiver cùng giá thể sỏi - cát trong điều kiện tĩnh
Tác giả: Trần, Thành
Hồ, Hữu Lộc
Đỗ, Thị Thao
Lê, Đức Anh
Lê, Thị Hồng Diệp
Nguyễn, Thị Ngọc Hồng Nhung
Võ, Ngọc Gia Bảo
Lương, Quang Tưởng
Phan, Thị Diễm Thúy
Lâm, Văn Giang
Từ khoá: Xử lý nước kênh Văn Thánh
Mô hình kết hợp cỏ Vetiver
Giá thể sỏi - cát trong điều kiện tĩnh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 16 .- Tr.23-26
Tóm tắt: Bên cạnh các công nghệ xử lý nước thải truyền thống phương pháp xử lý sinh học bằng thực vật là một trong những hướng xử lý bền vững, ít tốn năng lượng. Với mục tiêu xử lý nước kênh rạch Văn Thánh vốn có thành phần chính là nước sinh hoạt của đô thị, đề tài sẽ khảo sát, đánh giá thích nghi, sinh trưởng của cỏ Vetiver.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64965
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
921.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.