Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64
Title: Thực hiện các dự án BOT giao thông - một số vấn đề thảo luận
Authors: Nguyễn, Ngọc Long
Keywords: Dự án BOT
Giao thông vận tải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 1+2 .- Tr.66-68
Abstract: Phương thức đầu tư BOT nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung và các dự án giao thông nói riêng đã được thực hiện ở nước ta từ hơn 20 năm nay. Đối với các công trình giao thôngcó thể ghi nhận các dự án xây dựng cầu Cỏ May, dự án QL 51, đường ô tô An Sương - An Lạc Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án BOT đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 năm trước nằm ở những vị trí đắc địa đã mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội lợi ích khổng lồ cho các nhà đầu tư.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/64
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
251.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.