Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64
Nhan đề: Thực hiện các dự án BOT giao thông - một số vấn đề thảo luận
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Long
Từ khoá: Dự án BOT
Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 1+2 .- Tr.66-68
Tóm tắt: Phương thức đầu tư BOT nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung và các dự án giao thông nói riêng đã được thực hiện ở nước ta từ hơn 20 năm nay. Đối với các công trình giao thôngcó thể ghi nhận các dự án xây dựng cầu Cỏ May, dự án QL 51, đường ô tô An Sương - An Lạc Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án BOT đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 năm trước nằm ở những vị trí đắc địa đã mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội lợi ích khổng lồ cho các nhà đầu tư.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/64
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
251.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.