Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65014
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ EU vào ASEAN và một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Keywords: EU
ASEAN
Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 09 .- Tr.80-91
Abstract: EU là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lâu đời và lớn nhất tại ASEAN và triển vọng dòng vốn FDI từ EU vào ASEAN sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia nhận FDI vào EU nhiều thứ ba trong khu vực song vẫn chiếm tỉ trọng rất khiêm tốn. Với việc sớm ký kết kết Hiệp định thương mại song phương với EU (EVFTA). Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng vốn FDI từ các đối tác EU, từ đó cải thiện chất lượng dòng vốn FDI hiện nay. Bài viết này tập trung đánh giá FDI từ EU vào ASEAN nói chung và vào Việt Nam nói riêng; nhận diện những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn FDI từ các nước EU trong thời gian tới: từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65014
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.