Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65017
Title: Đánh giá khả năng xử lý nước kênh Văn Thánh bằng mô hình trồng cỏ Vetiver tuần hoàn nước kết hợp sỏi - cát
Authors: Trần, Thành
Hồ, Hữu Lộc
Đỗ, Thị Thao
Lê, Đức Anh
Lê, Thị Hồng Diệp
Nguyễn, Thị Ngọc Hồng Nhung
Võ, Ngọc Gia Bảo
Lương, Quang Tưởng
Trần, Hoàng Ân
Lâm, Văn Giang
Keywords: Xử lý nước kênh Văn Thánh
Mô hình trồng cỏ Vetiver
Tuần hoàn nước kết hợp sỏi - cát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 17 .- Tr.37-40
Abstract: Hầu hết kênh rạch ở TP. HCM tiếp nhận nước thải đô thị được dẫn từ hệ thống cống ngầm trong các thành phố chưa được xử lý và gây ra ONMT nghiêm trọng. Mô hình trồng cỏ Vetiver được xem xét ứng dụng xử lý với những ưu điểm nổi bật đã được các nghiên cứu về hiệu suất tiêu thụ dinh dưỡng và khá năng sinh trưởng cực kỳ tốt trong điều kiện môi trường ô nhiễm cao. Mô hình kết hợp nhiều thực vật và các loại vật liệu như cát, sỏi, đá để loại bỏ các chất ô nhiễm dựa trên các cơ chế lắng, lọc, tích lũy, phân hủy của vi sinh vật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65017
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
886.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.