Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65061
Title: Nước dưới đất Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng khai thác sử dụng và những thách thức
Authors: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Nguyễn, Văn Ngà
Keywords: Nước dưới đất Thành phố Hồ Chí Minh
Khai thác sử dụng
Những thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 18 .- Tr.17-19
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam Việt Nam là thành phố lớn nhất, là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và khoa học kỷ thuật quan trọng của Việt Nam. Diện tích tự nhiên của thành phố là 2.095,01 km2, chiếm hơn 6.36% diện tích cả nước, dân số năm 2015 lên tới 8.247.829 người, bằng 8.83% dân số của cả nước. Tốc độ phát triển kinh đứng vị thế đầu tàu khi bước sang năm thứ 3 liên tiếp đạt mức tăng trưởng hơn 8% và lần đầu tiên. GRDP của TP. Hồ Chí Minh đạt giá trị 1,3 triệu tỷ đồng, tương đương 57 tỷ USD và chiếm hơn 23% quy mô nền kinh tế cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65061
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
706.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.