Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65107
Title: Các phương án giải quyết xung đột văn hóa của chủ nghĩa đa văn hóa
Authors: Bùi, Thị Minh Phượng
Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Chủ nghĩa đa văn hóa
Xung đột văn hóa
Đa văn hóa
Giáo dục đa văn hóa
Khoan dung văn hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.31-37
Abstract: Chủ nghĩa đa văn hóa ra đời và phái triển ở phương Tây từ thập niên 60 của thế kỷ XX với tư cách một chính sách xã hội nhằm ứng phó với tình trạng đa dạng văn hóa do sự xuất hiện của các cộng đồng nhập cư. Không chỉ dừng lại với tư cách một chính sách của nhà nước, chủ nghĩa đa văn hóa ngày nay còn tồn tại với tư cách một lý thuyết văn hóa nhằm giải quyết mối quan hệ giữa đa dạng và thống nhất của văn hóa. Với triết lý của mình, chủ nghĩa đa văn hóa mang đến các phương án giải quyết những xung đột văn hóa như:bảo vệ tính đa dạng văn hóa, giáo dục đa văn hóa và khoan dung văn hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65107
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.