Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6517
Title: Nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ ghẹ (Portunus pelagicus) bằng phương pháp hóa sinh kết hợp
Authors: Lê, Thị Minh Thủy
Huỳnh, Thị Hồng Thắm
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ ghẹ (Portunus pelagicus) bằng phương pháp enzyme được thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm chitosan có giá trị kinh tế cao. Đề tài được nghiên cứu sản xuất chitosan được thực hiện thông qua các thí nghiệm:khử khoáng, khử protein, deacetyl hóa và sấy đến chất lượng của chitosan. Kết quả cho thấy mẫu khử khoáng trong HCL 8% với thời gian 20h và xử lý enzyme Alcalase nồng độ 0,2% trong 15h ở nhiệt độ 50oC thì hàm lượng khoáng và protein còn lại thấp nhất lần lượt là 0,63% và 33,16%. Chitin được deacetyl hóa bằng NaOH 50% trong 48h ở nhiệt độ 70oC cho độ deacetyl cao nhất là 84,48%. Sản phẩm chitosan có độ ẩm, hiệu suất thu hồi, độ nhớt và độ hòa tan lần lượt là 9.32%, 35.46%, 29.10mPas và 96.60% khi được sấy ở 60oC trong 6h. Chất lượng của chitosan thành phẩm với độ deacetyl là 84,48% phù hợp với yêu cầu của chitosan thương mại.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6517
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
696.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.