Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65199
Title: Xây dựng mô hình ủ thức ăn thừa thành phân Compost quy mô hộ gia đình
Authors: Nguyễn, Thị Thao
Nguyễn, Thanh Trang
Nguyễn, Thị Bích Thùy
Trần, Thành
Lương, Quang Tưởng
Nguyễn, Thị
Nguyễn, Thị Tuyết Nga
Keywords: Xây dựng mô hình ủ thức ăn thừa
Thành phân Compost quy mô hộ gia đình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 20 .- Tr.24-26
Abstract: Với phương châm thực học, thực hành, các sinh viên Ngành Quản lý TN&MT tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ động thu gom rác thải sinh hoạt để tiến hành ủ phân compost. Đặc tính rác thải ban đầu là những thành phần được con người không còn sử dụng thải ra môi trường. Sau khi thu gom, phân loại rác thải hữu cơ và vận hành mô hình ủ rác thải kết hợp với trùn quế thì sản phẩm đầu ra là phân compost cho phép được sử dụng vào nông nghiệp, sản phẩm đầu ra là phân compost có các chỉ tiêu như nitơ tổng số, photpho hữu hiệu, kali hữu hiệu, cacbon hữu cơ không vượt qua ngưỡng cho phép của 10TCN 526:2002.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65199
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
596.57 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.