Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65199
Nhan đề: Xây dựng mô hình ủ thức ăn thừa thành phân Compost quy mô hộ gia đình
Tác giả: Nguyễn, Thị Thao
Nguyễn, Thanh Trang
Nguyễn, Thị Bích Thùy
Trần, Thành
Lương, Quang Tưởng
Nguyễn, Thị
Nguyễn, Thị Tuyết Nga
Từ khoá: Xây dựng mô hình ủ thức ăn thừa
Thành phân Compost quy mô hộ gia đình
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 20 .- Tr.24-26
Tóm tắt: Với phương châm thực học, thực hành, các sinh viên Ngành Quản lý TN&MT tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ động thu gom rác thải sinh hoạt để tiến hành ủ phân compost. Đặc tính rác thải ban đầu là những thành phần được con người không còn sử dụng thải ra môi trường. Sau khi thu gom, phân loại rác thải hữu cơ và vận hành mô hình ủ rác thải kết hợp với trùn quế thì sản phẩm đầu ra là phân compost cho phép được sử dụng vào nông nghiệp, sản phẩm đầu ra là phân compost có các chỉ tiêu như nitơ tổng số, photpho hữu hiệu, kali hữu hiệu, cacbon hữu cơ không vượt qua ngưỡng cho phép của 10TCN 526:2002.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65199
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
596.57 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.