Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65201
Title: Cộng đồng Chăm Islam ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay
Authors: Chu, Văn Tuấn
Keywords: Cộng đồng
Islam giáo
Ninh Thuận
Người Chăm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 08 .- Tr.69-87
Abstract: Bài viết này sẽ tập trung trình bày sự hình thành, phát triển, thực trạng tín đồ. cơ sở thờ tự. cơ cấu tổ chức... của cồng đồng Chăm Islam tỉnh Ninh Thuận, đồng thời chỉ ra thực trạng sinh hoạt tôn giáo, các mối quan hê xã hội của cộng đồng này, bước đầu rút ra một số đặc điểm của cộng đồng này so sánh với các cộng đồng Islam giáo khác trên cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65201
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.