Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65203
Nhan đề: Mô hình xử lý nước cấp thành nước uống đạt QCVN 6-1:2010/BYT công suất 20l/ngày
Tác giả: Đỗ, Thị Thao
Huỳnh, Tấn Kiệt
Nguyễn, Thành Đạt
Lê, Thị Hồng Diệp
Trần, Thành
Từ khoá: Mô hình xử lý nước cấp thành nước uống
QCVN 6-1:2010/BYT công suất 20l/ngày
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 20 .- Tr.30-32
Tóm tắt: Hiện nay, mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường được đặt lên hàng đầu, việc gắn kết giữa lý thuyết và thực hành rất quan trọng. Với sinh viên Ngành Môi trường, các mô hình học cụ thể không những giúp sinh viên hiểu rỏ nguyên tắc, cơ chế của quá trình xử lý, mà thông qua nó sinh viên có thể thực hành, thao tác quá trình xử lý, đánh giá hiệu quả xử lý từng chỉ tiêu ô nhiễm của một nguồn nước. Qua đó, sinh viên có thể đề xuất, cải tiến các phương pháp truyền thống nhằm đưa đến các phương pháp xử lý mới, hiệu quả hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65203
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
634.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.228.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.