Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65206
Title: Đánh giá phân mảnh rừng tại khu vực huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2000 - 2018 bằng Guidos và dự báo phân mảnh năm 2020 bằng mô hình chuỗi Markov
Authors: Huỳnh, Song Nhật
Nguyễn, An Bình
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Phân mảnh rừng tại khu vực huyện Ngọc Hiển Cà Mau
Giai đoạn 2000 - 2018 bằng Guidos
Dự báo phân mảnh năm 2020
Mô hình chuỗi Markov
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 20 .- Tr.33-35
Abstract: Rừng ngập mặn tại khu vực huyện Ngọc Hiển có vai trò quan trọng về sinh thái và là một bộ phận của Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau. Tuy nhiên kể từ khi việc đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản cùng với sự thiếu chặt chẽ trong khâu quản lý những năm 2000 đã dẫn đến việc mất rừng hoặc khiến rừng bị cắt xẻo thành nhiều bộ phận rời rạc, hay phân mảnh. Bằng việc sử dụng Guidos để phân tích phân mảnh rừng qua phương pháp MSPA, nghiên cứu cho thấy tổng diện tích rừng trong giai đoạn 2000-2018 tăng 5,321.43 ha và diện tích rừng lõi tăng 4,981.86 ha. Tuy nhiên có những khoảng thời gian rừng và rừng lõi giảm mạnh. Kết quả dự báo năm 2020 rừng lõi tăng lên 30,673.3 ha cùng với diện tích vùng cầu nối giảm, nhưng đi kèm theo đó là xu hướng gia tăng của vùng khuyết lõi. Nghiên cứu đưa ra mô hình phục vụ dự báo quá trình phân mảnh rừng trong tương lai, từ đó đưa ra phương án quản lý phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65206
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
681.59 kBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.